DONA, s.r.o. , 

Veľké Revištia 160

Ing. Ladislav Vaľo

Tel.: 056/6597318, 6597319

IČO:31704336

DIČ:2020498524