Združenie chovateľov rýb na Slovensku zorganizovalo pri príležitosti uskutočnenia 23. Valného zhromaždenia členov združenia dňa 24.6.2020 na Strednej odbornej škole pôdohospodárskej a veterinárnej v Ivanke pri Dunaji Odborný seminár určený pre chovateľov rýb na Slovensku. Na seminári bolo viac ako 40 účastníkov, prevažne zástupcov členov združenia.

Cieľom odborného seminára bolo informovať chovateľov rýb o aktuálnych problémoch s nasledovným programom:

   1. SUKOVSKÝ Ján
    Aktuálne informácie o legislatívnych návrhoch z oblasti akvakultúry na Slovensku. Príspevok
   2. CHLÁDOK Ján
    Možnosti čerpania finančných prostriedkov z OPRH 2014-2020 pre rybárov na Slovensku. Príspevok
   3. MACEKOVÁ Miriam
    Činnosť NRL pre choroby rýb a kôrovcov na Veterinárnom a potravinovom ústave v Dolnom Kubíne.
    Aktuálne informácie o výsledkoch vyšetrení rýb v slovenských chovoch. Príspevok
   4. PŘÍHODA Juraj
    Aktuálne problémy a možnosti veterinárneho zabezpečenia v chovoch rýb na Slovensku. Príspevok
   5. HAČKO Róbert – PAPIERNÍKOVÁ Erika
    Podmienky transportu živých rýb na Slovensku a do krajín EÚ – aktuálny stav. Príspevok Papierníková, Príspevok Hačko

Teší nás, že na seminári sme mohli privítať aj nového generálneho riaditeľa Sekcie poľnohospodárstva pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Martina Nevoľného, ktorý seminár svojim úvodným príhovorom zároveň aj otvoril.

Združenie chovateľov rýb na Slovensku vyvinie snahu aby boli obdobné vzdelávacie stretnutia rybárov organizované aj v nadchádzajúcom období.

Príspevky sú zverejnené so súhlasom autorov.