NA STIAHNUTIE

Stanovy

Žiadosť o prijatie za člena

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

NA STIAHNUTIE PRE ČLENOV

Zápisnica z riadneho zasadnutia 29.6.2022

Správa činnosti k 29.6.2022

Zápisnica z riadneho zasadnutia 24.6.2021

Zápisnica z riadneho zasadnutia 24.6.2020

Správa činnosti k 24.6.2020

Zápisnica z riadneho zasadnutia marec 2019

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia marec 2019

Účtovníctvo

ODBORNÁ LITERATÚRA na internete