VZDELÁVANIE

Odborné semináre organizované Združením chovateľov rýb na Slovensku: 

2. V dňoch 28. – 29.6.2022 sa uskutočnila konferencia „VEDA pre PRAX – spolupráca spája“ Program a príspevky nájdete na tomto ODKAZE
    Miesto konania: Stredná odborná škola pôdohospodárska a veterinárna v Ivanke pri Dunaji

  1. Dňa 24.6.2020  sa konal Odborný seminár určený pre chovateľov rýb na Slovensku. Program a príspevky nájdete na tomto ODKAZE Miesto konania: Stredná odborná škola pôdohospodárska a veterinárna v Ivanke pri Dunaji