KONTAKT

Združenie chovateľov rýb
na Slovensku

SNP 30, 900 28 IVANKA PRI DUNAJI

Miroslav Šlenc

prezident združenia
0905 823 989
zchrs(@)zchrs.sk

Milan Mazáň

výkonný riaditeľ združenia
0907 852 227
rybarstvokrpelany(@)gmail.com

IČO: 31796672
DIČ: 2021496136

Bankové spojenie

SK98 3100 0000 0043 0000 8803

KONTAKTNÝ FORMULÁR