ZDRUŽENIE CHOVATEĽOV
RÝB NA SLOVENSKU

Rybárstvo na Slovensku 3

V treťom čísle nášho občasníka sa dočítate:

Príhovor riaditeľky SOŠ v Ivanke pri Dunaji Ing. Kataríny Kubišovej
Predstavujeme členov ZCHRS - Slovenský rybársky zväz
Spomienka na prof. RNDr. Karola Hensela, Csc.
Ako postupovať pri úhynoch rýb
Rozhovor s riaditeľom Rybářského sdružení ČR

Rybárstvo na Slovensku 2

V druhom čísle nášho občasníka sa dočítate:

Príhovor výkonného riaditeľa združenia Milana Mazáňa
Predstavujeme členov - Rybárstvo Kamenný potok vo Vrútkach
Zaspomíname na manželov Košťanovcov
Veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín
Navštívime výrobcu rybárskych sietí v ČR
Rybožravé predátory

POZVÁNKA
na odborný seminár

Prezídium ZCHRS si Vás dovoľuje pozvať
na odborný seminár, ktorý sa uskutoční
24. 06. 2020 v Ivanke pri Dunaji.

Rybárstvo na Slovensku

V prvom čísle nášho občasníka sa dočítate:

Príhovor prezidenta združenia Ing. Michala Madžunkova
O čerpaní finančných prostriedkov z OPRH 2014 -2020
Predstavujeme osobnosti - Ing. Jaroslav Šubjak
Prečo študovať rybárstvo?
Storočnica SRŠ Vodňany
Smernica EÚ o vode