ZDRUŽENIE CHOVATEĽOV
RÝB NA SLOVENSKU

Združenie chovateľov rýb na Slovensku 2023

Stanovisko ZCHRS k aktivitám Humánneho pokroku o.z.

DARUJTE NÁM VAŠE 2%

Rybárstvo na Slovensku 8

V ôsmom čísle nášho občasníka sa dočítate:

Príhovor Ing. Róberta Sládečka
Predstavujeme členov ZCHRS - Rybárstvo Stupava, s.r.o.
Pýtame sa kandidátov na tajomníka / prezidenta SRZ
Je potrebné zadržiavanie vody v krajine?
Infekčná hematopoetická nekróza.

Rybárstvo na Slovensku 7

V siedmom čísle nášho občasníka sa dočítate:

Príhovor prezidenta ZCHRS
Predstavujeme členov ZCHRS - Rybárstvo S&B, s.r.o
Rozhovor s Ing. K. Dubským riaditeľom SRS vo Vodňanoch
Rozhovor s kandidátmi na štatutárnych zástupcov SRZ
OP RH 2014-2020

Rybárstvo na Slovensku 6

V šiestom čísle nášho občasníka sa dočítate:

Príhovor prezidenta ZCHRS
Slávnostný výlov Skalického rybníka
Predstavujeme členov ZCHRS - RYBHOS, s.r.o. Skačany
Uplatnenie škody na rybách spôsobenej predátortmi
Invázne druhy pásomníc kapra rybníčného
Reštart OPRH 2014-2020

Slávnostný výlov v Skalici

V piatok 12.11.2021 sa uskutočnil v Skalici slávnostný výlov, na ktorom sa zúčastnilo približne 40 pozvaných hostí vrátane členov ZCHRS. Medzi účastníkmi bol napr. aj štátny tajomník MPRV SR Mgr. Milan Kyseľ, generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva Ing. Ján Baršváry ale aj ďalší zástupcovia z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, Slovenského vodohospodárskeho podniku a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitra a Lesov SR - OZ Smolenice. Myslím, že všetci čo sa zúčastnili strávili príjemný deň a mali možnosť ochutnať množstvo kvalitných slovenských rybích výrobkov. Účastníci slávnostného výlovu v Skalici sa mohli stretnúť a porozprávať sa o aktuálnych témach a problémoch, ktoré rybárstvo na Slovensku trápi.

Viac fotiek zo Slávnostného výlovu nájdete v galérii

Predvianočný výlov v Skalici

Rybárstvo na Slovensku 5

V piatom čísle nášho občasníka sa dočítate:

Príhovor prezidenta ZCHRS
Predstavujeme členov ZCHRS - Dona, s.r.o. Veľké Revištia
Uplatnenie náhrady škody na rybách spôsobenej predátormi
80-te narodeniny MVDr. Juraja Příhodu, CSc.
Činnosť NRL pre choroby rýb a kôrovcov

Rybárstvo na Slovensku 4

V štvrtom čísle nášho občasníka sa dočítate:

Príhovor členov Prezídia ZCHRS
Predstavujeme členov ZCHRS - Rybárstvo Krpelany
Plánované zmeny pri čerpaní finančných prostriedkov z OP RH
Spôsob vyšetrenia rýb chovateľom
Ochorenie rýb: Koi herpesviróza kaprov

Rybárstvo na Slovensku 3

V treťom čísle nášho občasníka sa dočítate:

Príhovor riaditeľky SOŠ v Ivanke pri Dunaji Ing. Kataríny Kubišovej
Predstavujeme členov ZCHRS - Slovenský rybársky zväz
Spomienka na prof. RNDr. Karola Hensela, Csc.
Ako postupovať pri úhynoch rýb
Rozhovor s riaditeľom Rybářského sdružení ČR

Rybárstvo na Slovensku 2

V druhom čísle nášho občasníka sa dočítate:

Príhovor výkonného riaditeľa združenia Milana Mazáňa
Predstavujeme členov - Rybárstvo Kamenný potok vo Vrútkach
Zaspomíname na manželov Košťanovcov
Veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín
Navštívime výrobcu rybárskych sietí v ČR
Rybožravé predátory

POZVÁNKA
na odborný seminár

Prezídium ZCHRS si Vás dovoľuje pozvať
na odborný seminár, ktorý sa uskutoční
24. 06. 2020 v Ivanke pri Dunaji.

Rybárstvo na Slovensku

V prvom čísle nášho občasníka sa dočítate:

Príhovor prezidenta združenia Ing. Michala Madžunkova
O čerpaní finančných prostriedkov z OPRH 2014 -2020
Predstavujeme osobnosti - Ing. Jaroslav Šubjak
Prečo študovať rybárstvo?
Storočnica SRŠ Vodňany
Smernica EÚ o vode