Tlačová správa Združenia chovateľov rýb na Slovensku k zákazu predaja živých rýb na pozemkoch mesta Žilina

Dňa: 14.11.2023

Združenie chovateľov rýb na Slovensku (ZCHRS), ako stavovské združenie zastupujúce chovateľov rýb na Slovensku, sa chce touto cestou vyjadriť ku prijatému všeobecne záväznému nariadeniu mestom Žilina, ktorým zakázalo predaj živých rýb na mestských pozemkoch v Žiline, čím prispelo k neistote a obavám občanov mesta Žilina, či si budú mať kde kúpiť vianočného kapra na Štedrovečerný stôl. Zverejnená informácia prebehla vo viacerých médiách a tak táto neúplná informácia mala celoslovenský rozsah a preto považujeme za dôležité sa k uvedenému vyjadriť.

Predaj živých rýb (kaprov) na našich uliciach sa datuje od 60.-tých rokov minulého storočia, kedy s nárastom produkcie rýb sa časť produkcie rybári pokúsili predávať ľudom prostredníctvom tzv. ambulantného predaja na predajných miestach tak, aby sa čo najviac priblížili ku svojím zákazníkom. Táto, oproti iným druhom tovaru, atypická forma predaja má racionálnu podstatu v tom, že nie je možné vytvoriť ekonomicky a logisticky udržateľný spôsob predaja čerstvo spracovaných rýb z dôvodu, že prevažná časť kaprov z celoročnej produkcie sa na Slovensku spotrebuje v priebehu 5-7 dní.

Médiá siahli po tejto informácií okamžite a v priebehu niekoľkých dní obišla táto správa takmer celé Slovensko. Pravdou však je, že živé ryby sa na pozemkoch mesta Žilina nepredávajú už veľa rokov a preto Združenie chovateľov rýb na Slovensku považuje tieto informácie za zavádzajúce, pričom zneistí zákazníkov, ktorí si budú chcieť kúpiť kapra ako tradičnú potravinu, ktorá k Vianociam jednoznačne patrí. Ambulantný predaj živých rýb je pritom plne v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti a samotní rybári a predajcovia sa snažia aby podmienky predaja boli pre ryby čo najmenej stresujúce a zároveň dbajú na welfare rýb.

V Žiline a blízkom okolí bude predávať ryby v mesiaci december 2023 cca 10 subjektov, pričom všetci ich predávajú na svojich pozemkoch (prípadne prenajatých od vlastníkov), ale nie od mesta Žilina. Opýtali sme sa niektorých z nich a tu sú ich odpovede:

Matej Škatuliak (Rybaciny, s.r.o.):

Tento rok začneme s predajom na ulici Hlinskej č. 5 v Žiline už od pondelka 18. 12. 2023 v ponuke budeme mať kapra , ponúkame aj spracovanie ryby na požiadanie zákazníka, zvažujeme aj otvorenie predajného miesta na Košickej ulici.

Milan Mazáň (Rybárstvo Krpeľany):

Rybárstvo Krpeľany predáva ryby v Žiline už od roku 1992. Predaj rýb z Rybárstva Krpeľany bude aj v tomto roku prebiehať pri OC Idea na Kamennej ceste v Žiline (na prenajatých pozemkoch) v dňoch od 17.12. – 23.12.2023, v ponuke bude kapor a pstruh. Vyhlásenie mesta Žilina považujem za nešťastné voči občanom mesta, ktorí sú zneistený účelovým tvrdením že tradičné vianočné kapry sa v Žiline tento rok nebudú predávať.

Radoslav Káčerik (Rybníky Krasňany)

Ryby v Krasňanoch predávam od roku 2016, kedy som sa stal vlastníkom Krasnianskych rybníkov. Všetky nehnuteľnosti, na ktorých sa vykonáva chov a predaj rýb patria do môjho súkromného vlastníctva. Ako každý rok, aj tento, sa bude na našich rybníkoch konať predaj vianočných rýb a v ponuke máme 10 druhov sladkovodných rýb. Ponúkame našim zákazníkom aj usmrtenie a následné vyčistenie zakúpených rýb. Túto službu každý rok využíva viac a viac zákazníkov. Zdá sa nám aj z tohto pohľadu prijatie uvedeného nariadenia Mesta Žilina iba ako nejaký symbolický krok, ktorý však vniesol medzi občanov neistotu a chaos, čo vieme potvrdiť na základe množstva telefonátov, ktoré denne vybavujeme, kde musíme vysvetľovať dezorientovaným občanom, že si u nás Vianočnú rybu budú môcť aj
tento rok zakúpiť.

Viacerí z nás sa s rybou prvýkrát stretli práve pohľadom na živú rybu vo vani počas Vianoc. Rybárstvo je krásne avšak náročné zamestnanie. Rybníky a starostlivosť o ne tú máme už celé storočia. Výsledkom našej práce sú vyprodukované ryby a tieto sú našou obživou. Na rybárstvo je napojené školstvo, ochrana životného prostredia, protipovodňová ochrana, ale hlavne produkcia zdravých lokálnych potravín. Predaj nami vyprodukovaných rýb je finále našej celoročnej práce a preto obmedzenia pri tomto predaji vnímame veľmi citlivo.

Je na škodu, že zástupcovia mesta Žilina s rybármi vopred toto obmedzenie neprediskutovali. Zástupcovia mesta vystúpili s touto informáciou v médiách, ktorá vzbudila u ľudí neistotu ale správu bohužiaľ nedokončili! Neinformovali občanov mesta, kde inde (okrem stánkov na pozemkoch mesta) sa bude dať ryba v Žiline kúpiť.

Mrzí nás, že občania Žiliny boli zavedení a preto im chceme odkázať ako aj všetkým ostatným ľuďom na Slovensku, že Združenie chovateľov rýb na Slovensku sa snaží napriek neľahkej situácii urobiť maximum preto aby si každý, kto chce mať kapra alebo pstruha na Štedrovečernom stole aby si ho mal možnosť kúpiť čerstvého u našich členov. Združenie chovateľov rýb na Slovensku pripravuje informačnú kampaň k tradičným spôsobom chovu a predaja rýb zameranú na informovanie spotrebiteľov, kde si budú môcť čerstvé ryby u nás celoročne kúpiť (viac na www.zchrs.sk).

Ing. Michal Madžunkov, PhD.
prezident združenia

 

Tlačová správa v PDF na stiahnutie.