Tlačová správa ZCHRS k zákazu predaja živých rýb na pozemkoch mesta Žilina zo dňa...

Tlačová správa Združenia chovateľov rýb na Slovensku k zákazu predaja živých rýb na pozemkoch mesta Žilina Dňa: 14.11.2023 Združenie chovateľov rýb na Slovensku (ZCHRS), ako stavovské združenie zastupujúce chovateľov rýb na Slovensku, sa chce touto cestou...