Študijné materiály zo školenia
Rybársky hospodár 2023

J. Andreji - Úhyny rýb

J. Andreji - Reprodukcia a chov lososovitých rýb

J. Šubjak - Hospodársky význam rybárstva

J. Šubjak - Extenzívne metódy chovu lososovitych

J. Šubjak - Prehľad druhov studenomilných rýb

J. Šubjak - Výživa a kŕmenie lososovitých rýb

J. Šubjak - Zarybňovanie lososovitými rybami

J. Šubjak - Preprava rýb

M. Madžunkov - Voda ako zivotné prostredie ryb

M. Madžunkov - Choroby rýb I.

M. Madžunkov - Hydrobiológia